نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/24 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/24 یکشنبه ساعت 13:31:19 روز ۱۴۰۲/۷/۲ دو مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

493,873 دلار 525,393 یورو
494,500 بالاترین قیمت دلار 492,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
604,153 پوند 137,243 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,493 لیر 67,993 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
332,983 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post