نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/23 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/23 شنبه ساعت 13:31:54 روز ۱۴۰۲/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

493,906 دلار 525,446 یورو
494,500 بالاترین قیمت دلار 493,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
604,226 پوند 137,226 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,446 لیر 67,946 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
333,066 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post