نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/22 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/22 جمعه ساعت 13:31:26 روز ۱۴۰۲/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

494,050 دلار 525,090 یورو
494,500 بالاترین قیمت دلار 491,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
605,810 پوند 137,130 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,320 لیر 67,720 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
333,990 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post