نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/21 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/21 پنجشنبه ساعت 14:36:15 روز ۱۴۰۲/۶/۳۰ سی شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

493,350 دلار 524,750 یورو
492,500 بالاترین قیمت دلار 491,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
606,030 پوند 137,490 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,040 لیر 68,340 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
333,120 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post