نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/20 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/20 چهارشنبه ساعت 14:35:17 روز ۱۴۰۲/۶/۲۹ بیست و نه شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

494,410 دلار 528,420 یورو
495,500 بالاترین قیمت دلار 493,530 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
611,140 پوند 137,710 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,960 لیر 68,360 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
334,310 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post