نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/19 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/19 سه شنبه ساعت 14:37:20 روز ۱۴۰۲/۶/۲۸ بیست و هشت شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

495,220 دلار 529,490 یورو
495,500 بالاترین قیمت دلار 494,200 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
613,310 پوند 137,390 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,962 لیر 68,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
335,410 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post