نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/18 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/18 دوشنبه ساعت 14:35:50 روز ۱۴۰۲/۶/۲۷ بیست و هفت شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

494,460 دلار 527,890 یورو
496,300 بالاترین قیمت دلار 493,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
613,240 پوند 137,155 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,305 لیر 67,805 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
335,090 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post