نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/17 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/17 یکشنبه ساعت 14:32:10 روز ۱۴۰۲/۶/۲۶ بیست و شش شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

496,410 دلار 529,690 یورو
498,300 بالاترین قیمت دلار 496,410 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
614,990 پوند 137,280 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,011 لیر 69,011 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
336,040 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post