نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/15 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/15 جمعه ساعت 14:32:01 روز ۱۴۰۲/۶/۲۴ بیست و چهار شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

499,967 دلار 537,217 یورو
510,000 بالاترین قیمت دلار 496,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
624,657 پوند 138,677 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,157 لیر 69,357 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
339,557 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post