نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/14 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/14 پنجشنبه ساعت 14:31:55 روز ۱۴۰۲/۶/۲۳ بیست و سه شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

499,520 دلار 536,770 یورو
510,000 بالاترین قیمت دلار 496,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
624,210 پوند 138,230 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,710 لیر 68,910 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
339,110 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post