نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/13 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/13 چهارشنبه ساعت 14:31:10 روز ۱۴۰۲/۶/۲۲ بیست و دو شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

497,781 دلار 534,311 یورو
499,500 بالاترین قیمت دلار 496,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
620,791 پوند 137,921 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,011 لیر 68,811 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
338,281 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post