نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/12 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/12 سه شنبه ساعت 14:31:57 روز ۱۴۰۲/۶/۲۱ بیست و یک شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

495,772 دلار 531,292 یورو
495,000 بالاترین قیمت دلار 494,000 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
618,122 پوند 137,702 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,362 لیر 68,862 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
338,162 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post