نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/11 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/11 دوشنبه ساعت 14:32:28 روز ۱۴۰۲/۶/۲۰ بیست شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

497,260 دلار 533,960 یورو
497,500 بالاترین قیمت دلار 496,200 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
623,520 پوند 137,470 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,500 لیر 68,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
339,300 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post