نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/10 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/10 یکشنبه ساعت 14:35:03 روز ۱۴۰۲/۶/۱۹ نوزده شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

496,950 دلار 532,000 یورو
497,800 بالاترین قیمت دلار 496,040 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
619,540 پوند 137,340 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,500 لیر 67,823 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
336,290 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post