نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/09 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/09 شنبه ساعت 14:31:35 روز ۱۴۰۲/۶/۱۸ هجده شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

498,723 دلار 533,793 یورو
500,010 بالاترین قیمت دلار 498,080 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
621,553 پوند 138,103 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,500 لیر 68,313 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,573 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post