نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/08 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/08 جمعه ساعت 14:35:19 روز ۱۴۰۲/۶/۱۷ هفده شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

496,163 دلار 531,043 یورو
496,510 بالاترین قیمت دلار 494,310 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
618,593 پوند 137,383 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,500 لیر 67,953 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,283 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post