نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/07 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/07 پنجشنبه ساعت 14:42:24 روز ۱۴۰۲/۶/۱۶ شانزده شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

495,500 دلار 530,890 یورو
495,510 بالاترین قیمت دلار 494,310 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
617,540 پوند 136,910 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,500 لیر 67,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
336,020 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post