نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/06 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/06 چهارشنبه ساعت 14:38:43 روز ۱۴۰۲/۶/۱۵ پانزده شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

496,607 دلار 532,977 یورو
497,710 بالاترین قیمت دلار 495,910 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
625,087 پوند 137,687 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,067 لیر 68,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
336,797 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post