نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/05 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/05 سه شنبه ساعت 14:35:50 روز ۱۴۰۲/۶/۱۴ چهارده شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

497,190 دلار 534,160 یورو
497,710 بالاترین قیمت دلار 496,410 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
622,690 پوند 137,280 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,187 لیر 68,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
338,020 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post