نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/04 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/04 دوشنبه ساعت 14:33:12 روز ۱۴۰۲/۶/۱۳ سیزده شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

497,523 دلار 537,293 یورو
497,510 بالاترین قیمت دلار 495,220 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
627,583 پوند 137,533 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,673 لیر 68,573 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
339,893 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post