نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/03 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/03 یکشنبه ساعت 14:36:19 روز ۱۴۰۲/۶/۱۲ دوازده شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

498,370 دلار 537,030 یورو
498,510 بالاترین قیمت دلار 496,210 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
627,120 پوند 138,130 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,210 لیر 69,110 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
340,990 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post