نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/02 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/02 شنبه ساعت 14:35:01 روز ۱۴۰۲/۶/۱۱ یازده شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

492,920 دلار 530,820 یورو
493,000 بالاترین قیمت دلار 489,420 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
619,960 پوند 136,250 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,449 لیر 67,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
336,820 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post