نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/01 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/09/01 جمعه ساعت 14:32:30 روز ۱۴۰۲/۶/۱۰ ده شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

490,830 دلار 533,010 یورو
490,510 بالاترین قیمت دلار 488,880 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
621,480 پوند 136,150 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,030 لیر 67,930 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
336,380 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post