نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/31 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/31 پنجشنبه ساعت 14:31:42 روز ۱۴۰۲/۶/۹ نه شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

489,641 دلار 534,041 یورو
490,510 بالاترین قیمت دلار 489,210 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
622,621 پوند 135,501 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,401 لیر 67,301 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
335,931 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post