نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/30 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/30 چهارشنبه ساعت 14:33:25 روز ۱۴۰۲/۶/۸ هشت شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

492,550 دلار 535,370 یورو
492,810 بالاترین قیمت دلار 490,910 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
622,460 پوند 136,190 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,980 لیر 67,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
336,630 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post