نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/29 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/29 سه شنبه ساعت 14:33:00 روز ۱۴۰۲/۶/۷ هفت شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

491,395 دلار 531,305 یورو
491,810 بالاترین قیمت دلار 490,210 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
619,665 پوند 136,295 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,995 لیر 67,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
335,775 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post