نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/28 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/28 دوشنبه ساعت 14:37:22 روز ۱۴۰۲/۶/۶ شش شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

490,790 دلار 530,410 یورو
490,810 بالاترین قیمت دلار 489,480 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
617,270 پوند 135,920 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,660 لیر 67,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
335,060 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post