نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/27 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/27 یکشنبه ساعت 14:31:13 روز ۱۴۰۲/۶/۵ پنج شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

489,850 دلار 529,750 یورو
491,510 بالاترین قیمت دلار 488,460 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
617,080 پوند 135,590 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,511 لیر 67,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
335,030 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post