نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/26 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/26 شنبه ساعت 14:32:35 روز ۱۴۰۲/۶/۴ چهار شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

489,740 دلار 528,960 یورو
491,210 بالاترین قیمت دلار 489,480 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
616,160 پوند 135,390 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,917 لیر 67,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
334,530 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post