نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/25 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/08/25 جمعه ساعت 14:33:36 روز ۱۴۰۲/۶/۳ سه شهریور هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

492,163 دلار 533,153 یورو
492,010 بالاترین قیمت دلار 489,220 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
621,923 پوند 136,403 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,493 لیر 67,993 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,663 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post