نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/04 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/04 یکشنبه ساعت 14:31:13 روز ۱۴۰۲/۳/۱۴ چهارده خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

506,707 دلار 544,687 یورو
509,800 بالاترین قیمت دلار 506,300 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
633,267 پوند 138,687 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
24,417 لیر 72,117 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
363,517 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post