نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/03 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/03 شنبه ساعت 14:31:30 روز ۱۴۰۲/۳/۱۳ سیزده خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

511,382 دلار 550,292 یورو
512,400 بالاترین قیمت دلار 508,800 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
641,092 پوند 140,222 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
25,192 لیر 72,692 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
369,342 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید