نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/02 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/06/02 جمعه ساعت 14:32:16 روز ۱۴۰۲/۳/۱۲ دوازده خرداد هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

511,863 دلار 550,773 یورو
512,400 بالاترین قیمت دلار 508,800 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
641,573 پوند 140,703 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
25,673 لیر 73,173 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
369,823 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post