نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/21 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/21 سه شنبه ساعت 13:31:14 روز ۱۴۰۲/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

472,197 دلار 511,447 یورو
472,100 بالاترین قیمت دلار 460,800 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
586,097 پوند 130,317 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
25,417 لیر 70,017 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
365,177 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post