نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/18 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/18 شنبه ساعت 13:31:36 روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ بیست و هفت اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

464,534 دلار 503,214 یورو
464,100 بالاترین قیمت دلار 458,800 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
576,634 پوند 128,554 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
25,424 لیر 69,224 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
359,514 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post