نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/07 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/07 سه شنبه ساعت 13:31:49 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هجده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

436,378 دلار 479,118 یورو
435,550 بالاترین قیمت دلار 435,250 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
533,158 پوند 122,338 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
24,558 لیر 66,658 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,728 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post