نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/06 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/06 دوشنبه ساعت 13:31:17 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ هفده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

435,660 دلار 483,870 یورو
435,880 بالاترین قیمت دلار 435,570 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
541,660 پوند 122,350 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
23,900 لیر 66,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
340,570 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post