نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/01 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/01 چهارشنبه ساعت 13:32:20 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ دوازده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

436,220 دلار 485,580 یورو
438,090 بالاترین قیمت دلار 425,880 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
549,480 پوند 121,530 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
23,700 لیر 66,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
343,380 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید