نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/31 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/31 سه شنبه ساعت 13:31:02 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ یازده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

436,600 دلار 483,260 یورو
437,100 بالاترین قیمت دلار 433,310 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
550,270 پوند 121,610 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
23,700 لیر 66,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
342,690 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید