نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/30 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/30 دوشنبه ساعت 13:31:40 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

435,560 دلار 486,860 یورو
440,900 بالاترین قیمت دلار 435,400 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
553,710 پوند 121,570 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
23,700 لیر 66,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
343,690 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید