نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/29 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/29 یکشنبه ساعت 13:31:20 روز ۱۴۰۱/۱۱/۹ نه بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

435,680 دلار 484,030 یورو
439,100 بالاترین قیمت دلار 434,000 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
552,180 پوند 121,250 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
23,700 لیر 65,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
342,890 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post