نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/28 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/28 شنبه ساعت 13:32:15 روز ۱۴۰۱/۱۱/۸ هشت بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

432,930 دلار 477,450 یورو
439,400 بالاترین قیمت دلار 419,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
544,680 پوند 119,600 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
23,400 لیر 64,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
338,230 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید