نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/01 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/01 پنجشنبه ساعت 13:34:18 روز ۱۴۰۱/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

357,880 دلار 373,750 یورو
360,710 بالاترین قیمت دلار 351,770 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
434,770 پوند 97,430 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,200 لیر 50,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
262,490 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post