نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/30 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/30 چهارشنبه ساعت 13:32:00 روز ۱۴۰۱/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

354,600 دلار 367,390 یورو
355,300 بالاترین قیمت دلار 353,160 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
425,980 پوند 96,550 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,250 لیر 50,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
255,560 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید