نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/27 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/27 یکشنبه ساعت 13:32:16 روز ۱۴۰۱/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

352,810 دلار 374,810 یورو
355,210 بالاترین قیمت دلار 349,030 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
435,660 پوند 98,090 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,300 لیر 50,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
258,990 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید