نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/24 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/24 پنجشنبه ساعت 13:32:57 روز ۱۴۰۱/۹/۳ سه آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

349,340 دلار 368,590 یورو
351,540 بالاترین قیمت دلار 345,090 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
428,780 پوند 96,060 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,000 لیر 50,682 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
255,970 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید