نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/23 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/23 چهارشنبه ساعت 13:31:13 روز ۱۴۰۱/۹/۲ دو آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

350,310 دلار 366,850 یورو
352,130 بالاترین قیمت دلار 348,750 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
424,600 پوند 96,490 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,007 لیر 50,707 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,040 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید