نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/22 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/22 سه شنبه ساعت 13:31:28 روز ۱۴۰۱/۹/۱ یک آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

350,700 دلار 364,660 یورو
353,060 بالاترین قیمت دلار 347,830 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
422,290 پوند 96,350 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,211 لیر 49,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,770 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید