نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/27 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/27 سه شنبه ساعت 13:31:36 روز ۱۴۰۱/۷/۵ پنج مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

317,237 دلار 305,217 یورو
317,520 بالاترین قیمت دلار 316,020 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
338,567 پوند 86,697 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,527 لیر 44,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
220,567 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید