نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/26 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/26 دوشنبه ساعت 13:33:34 روز ۱۴۰۱/۷/۴ چهار مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

317,190 دلار 306,000 یورو
317,520 بالاترین قیمت دلار 316,020 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
339,110 پوند 86,350 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,072 لیر 44,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
221,270 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید